TG4 | Taithí Oibre le TG4 | Traenáil & Forbairt | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Traenáil & Forbairt

Scéim Taithí Oibre Bliana le TG4 do chéimithe nó do thosaitheoirí

Gach bliain, cuirtear 4 fholúntas taithí oibre ar fáil i TG4.
Is deis í seo do dhaoine atá ag tosú amach san earnáil Físe agus atá ag iarraidh taithí phraiticiúil a fháil chun cur leis an oiliúint atá faighte acu go dtí seo.
Íoctar tuarastal le linn na bliana taithí oibre seo agus bíonn deiseanna oiliúna breise ar fáil i rith na bliana.

Fógraítear an Scéim Taithí Oibre ag tús na bliana (Mí Márta)
Is ó Lúnasa go Lúnasa a bhíonn an tréimhse taithí oibre ar siúl
Ní mór duit Gaeilge líofa a bheith agat chun cur isteach ar an Scéim Taithí Oibre seo.

Déanfar fógra folúntais a fhógairt anseo go luath maidir le Lúnasa 2019 – 2020….