TG4 | Coimisiúnú | Coimisiúin | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Spriocanna 2020

Babhta Coimisiúnaithe TG4 – Aibreán 2020 10 Aibreán 2020 ag 5pm

 


 

Babhta Coimisiúnaithe TG4 – Aibreán 2020

Fáilteoidh TG4 roimh aighneachtaí ó chomhlachtaí léiriúchán neamhspleách chun ábhar siamsúil, spreagúil agus tarraingteach a chur ar fáil dár lucht féachana ar ardán líneach agus ardáin dhigiteacha an stáisiúin. Ní mór a bheith ábalta gach ábhar beartaithe a léiriú agus a sholáthar ó chian de réir threoirlínte TG4, Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an rialtais.

Tá suim againn in ábhar ar ardchaighdeán a bheidh le craoladh ar sceideal líneach TG4 ó Fhómhar 2020 amach. Cuirfear fáilte ar leith roimh chláir nó sraitheanna a d’fhéadfaí a léiriú trí obair iarléiriúcháin a dhéanamh orthu lena n-áirítear ábhar cartlainne nó formáidí eile a athúsáid nó a athphacáistiú ar bhealach cruthaitheach. Mar aon le gach ábhar de chuid TG4, ní mór béim láidir a bheith ar lucht féachana a mhealladh agus ar am craolta an ábhair.

Cuirfear fáilte freisin roimh smaointe maidir le hábhar gearrfhoirm digiteach a d’fhéadfaí a chraoladh le linn thréimhse phaindéim Covid-19, ábhar a chuirfidh faoiseamh agus siamsaíocht ar fáil, a léireoidh neart agus naisc idir pobail, agus a thabharfaidh ardú meanma do lucht féachana TG4. Ba chóir lucht féachana ar leith ardáin TG4, BLOC nó Molscéal a ghlacadh san áireamh sna smaointe d’ábhar digiteach.

Ní mór gach togra, buiséad iomlán san áireamh, a chur ar aghaidh trí chomhlacht léiriúcháin agus sin a uaslódáil ar chóras ríomhchoimisiúnaithe TG4 faoin Aoine an 10 Aibreán 2020 ag 5pm. Táthar ag súil cinntí ag ghlacadh ar an ábhar go gairid i ndiaidh na Cásca.

 


 

Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.