TG4 | Coimisiúnú | Coimisiúin | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Spriocanna 2020

TG4 Foghlaim – Ábhar Oideachasúil do Dhaltaí Iar-Bhunscoile 10ú Lúnasa, 2020
Scéim Físe agus Fuaime an BAI 31ú Lúnasa, 2020
Ciste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF) 31ú Lúnasa, 2020
Glúin Nua 18ú Meán Fómhar, 2020
POTA BREISE 9ú Deireadh Fómhair, 2020

 


 

TG4 Foghlaim

ÁBHAR OIDEACHASÚIL do DHALTAÍ IAR-BHUNSCOILE

Clár Teilifíse / Míreanna ar Líne.

Cuireann TG4 fáilte roimh chomhlachtaí léirithe a bheadh in ann léiriú a dhéanamh ar ábhar a bheadh mar thacaíocht do dhaltaí iar-bhunscoile, go mórmhór iad siúd atá i mbun scrúduithe Ardteiste agus na Sraithe Sóisearaí don scoilbhliain acadúil 2020/21.

Tá roinnt ábhar tacaíochta ar fáil do lucht Ardteiste agus na Sraithe Sóisearaí cheana féin ar shuíomh TG4 Foghlaim, ina measc léirithe físe ar dhánta na hArdteiste, próifílí ar fhilí, naisc chuig Gearrscannáin agus míreanna ó chláir TG4 ar a bhfuil ceachtanna bunaithe orthu. (TG4.ie/Foghlaim). Ba mhaith linn tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ábhar don scoilbhliain romhainn amach.

Cuireann muid fáílte roimh mholtaí d’ábhar oiriúnach ó chomhlachtaí léirithe a mbeadh suim acu tabhairt faoina leithéid. Bheadh súil le stíl léiriú a bheadh tarraingteach, mealltach don lucht féáchana 14 – 18 bliana, ach a mbeadh bunús láidir oideachasúil leis.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

Scéim Físe agus Fuaime an BAI

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ón earnáil léirithe neamhspleách chun cláir agus sraitheanna éagsúla a sholáthar dúinn.

Iarrtar ar léiritheoirí agus ar sholáthraithe ábhair aird a thabhairt ar an sprioclucht féachana agus ar na trátha craolta ar leith sa sceideal atá i gceist sa bhabhta seo. Níor cheart aon togra atá diúltaithe ag TG4 cheana féin a chur chugainn arís gan athruithe suntasacha a bheith déanta air agus é a bheith pléite le hEagarthóir Coimisiúnaithe roimh ré.

Sa bhabhta coimisiúnaithe seo roghnófar tograí le cur ar aghaidh lena mbreithniú do thacaíocht faoin gcéad bhabhta eile de Scéim Físe agus Fuaime Údarás Craolacháin na hÉireann, spriocdháta 7 Deireadh Fómhar 2020. Ná cuir ach tionscadail atá incháilithe do scéim an BAI ar aghaidh.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

Ciste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF)

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ón earnáil léirithe neamhspleách chun cláir agus sraitheanna éagsúla a sholáthar dúinn.

Iarrtar ar léiritheoirí agus ar sholáthraithe ábhair aird a thabhairt ar an sprioclucht féachana agus ar na trátha craolta ar leith sa sceideal atá i gceist sa bhabhta seo. Níor cheart aon togra atá diúltaithe ag TG4 cheana féin a chur chugainn arís gan athruithe suntasacha a bheith déanta air agus é a bheith pléite le hEagarthóir Coimisiúnaithe roimh ré

Sa bhabhta coimisiúnaithe seo roghnófar tograí le cur ar aghaidh lena mbreithniú do thacaíocht faoin gcéad bhabhta eile den Chiste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF), spriocdháta 25 Meán Fómhair 2020. Ná cuir ach tionscadail atá incháilithe don scéim seo ar aghaidh.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 


 

GLÚIN NUA 2020: TG4 Ábhar Gearrfhoirme

Ba mhaith le TG4 ábhar gearrfhoirme úr, nuálach agus siamsúil a choimisiúnú a mheallfaidh lucht féachana óg idir 16-34 bliain d’aois, le béim ar leith ar an aoisghrúpa faoi 25. Beidh an t-ábhar digiteach seo, a bheidh den luach léirithe is airde, cruthaithe go príomha d’ardáin TG4 ar líne (Seinnteoir TG4, Cainéal YouTube TG4, IGTV srl). Beidh an t-ábhar is feiliúnaí le craoladh ar chainéal teilifíse TG4 chomh maith.

Faoi stiúir agus faoi mheantóireacht na gcomhlachtaí léiriúcháin, is mian linn glúin nua scéalaithe a thabhairt chun cinn a bhfuil fís ar leith acu don ábhar seo. Táimid sa tóir ar thallann úr idir stiúrthóirí, scríbhneoirí agus daoine nua ar scáileán a thabharfaidh fuinneamh agus dearcadh nua trí ábhar samhailteach a chruthú a spreagfaidh glúin nua de Ghaeil óga.

Ní mór gach iarratas teacht ó chomhlacht léiriúcháin agus ní mór iad a chur ar aghaidh go leictreonach ar shuíomh eCoimisiúin TG4 roimh Dé hAoine an 18 Meán Fómhar 2020.

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

POTA BREISE OLLSOLÁTHAIR:

€400,000 sa bhliain ar feadh ceithre bliana

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar Phóta Ollsoláthair sa bhreis i gceann de na réimsí seo a leanas: Ceol Traidisiúnta, Siamsaíocht Náisiúnta, Faisnéis Náisiúnta nó Faisnéis Staire.

Táthar ag súil go mbeidh conradh léirithe an ollsoláthair seo sínithe faoi thús mhí Dheireadh Fómhair 2020. Mairfidh an conradh ollsoláthair ar feadh tréimhse 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ag cur na gclár ar fáil ó Shamhradh 2021 ar aghaidh ach is féidir cláir a chur ar fáil roimhe sin.

Seo a leanas na critéir le haghaidh cinneadh eagarthóireachta don bhabhta coimisiúnaithe ollsoláthair seo:

  • Caighdeán, cruthaitheacht agus breisíocht an ollsoláthair do chlársceideal TG4
  • Oiriúint eagarthóireachta do riachtanais agus do shealanna sceidil TG4
  • Costas in aghaidh na huaire
  • Taithí ar léiriúchán teilifíse
  • Taithí ar shuim an lucht féachana náisiúnta a spreagadh maidir le hábhar ar na meáin éagsúla
  • Struchtúr láidir gnó ag an gcomhlacht
  • Polasaí ag an gcomhlacht chun úsáid na Gaeilge a fhorbairt
  • Cultúr sa chomhlacht i bhfabhar cómhaoinithe agus comhléirithe

Meastar nach gcaithfidh TG4 níos mó ná €400,000 in aghaidh na bliana ar an ollsoláthar coimisiúnaithe seo. Roghnófar an t- iarratas is fearr i seánra amháin as na cheithre seanrá cláir seo ar leanas:
1. Siamsaíocht Cheoil Thraidisiúnta, 2. Siamsaíocht Fhíorasach, 3. Fíorasach Náisiúnta, 4. Fíorasach Náisiúnta Staire.

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.