TG4 | Vacancies | Corporate | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< back to TG4.ie

Vacancies

 

Rúnaí / Fáilteoir

Conradh Cuspóra Seasta – Saoire Mháithreachais a chlúdach

Is mian le TG4 Rúnaí / Fáilteoir a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i mBaile na hAbhann chun tréimhse saoire máithreachais a chlúdach. Ag freagairt don Bhainisteoir Oifige, beidh an Rúnaí / Fáilteoir freagrach as :

 • Dualgais an phríomhfháilteora a chomhlíonadh
 • Dualgais ghinearálta riaracháin
 • Fáilte a chur roimh chuairteoirí, custaiméirí agus aíonna

 
An Ról
Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide agat, teacht i láthair taitneamhach, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.
 
Nithe atá riachtanach don phost seo:

A bheith tiomanta Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

Eolas maith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office, ar na hArdáin Meán Sóisialta) agus an cumas córais nua a fhoghlaim go tapa

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach, i dtimpeallacht spreagúil.

Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí riaracháin agus ar obair fáiltithe.

A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Is ón 9:00-14:00, ó Luan go hAoine na huaireanta oibre a bheidh i gceist chomh maith le laethanta saoire agus tinnis a bheith le clúdach.
 
Is 4pm Dé Máirt an 20 Deireadh Fómhair an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

 


 

Eagarthóir / Léiritheoir Margaíochta

Conradh Cuspóra Seasta – Saoire Mháithreachais a chlúdach

Is mian le TG4 Eagarthóir / Léiritheoir a earcú chun tréimhse saoire máithreachais a chlúdach. Ag freagairt don Stiúrthóir Margaíochta & Forbartha, beidh an tEagarthóir / Léiritheoir i mbun ábhar margaíochta a léiriú agus a stiúradh d’ardáin ar leith chomh maith le cúram léiritheora/bainistíochta a bheith air ar thograí ar leith.
 
An Ról
Beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar thograí ar leith. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Tograí físe margaíochta d’ardáin éagsúla a léiriú agus a stiúradh
 • Ábhar a bheidh á chruthú a léiriú agus a eagrú
 • Ábhar a chruthú agus a fhoilsiú
 • Ábhar a fhorbairt do shraitheanna ‘gearrfhoirme’
 • Script nó Ceannlínte tarraingteacha a chumadh i nGaeilge agus i mBéarla.
 • Ceannaireacht ar Thograí faoi leith (m/sh ardán, feachtais nó léiriúcháin)
 • Stíl agus struchtúir a fhorbairt d’ábhar físe margaíochta
 • Foirne Léiriúcháin a chomhordú

 
Nithe atá riachtanach don phost seo:
A bheith tiomanta Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.
Treoir ealaíonta a thabhairt maidir le hábhar físe.
Tuiscint ar mhargaíocht agus ar chur chuige cumarsáide.
Ábalta feidhmiú go muiníneach as a stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.
Ard-scileanna i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla chomh maith le cumas cóipscríbhneoireachta
Sár-thuiscint ar na hardáin dhigiteacha, na meáin shóisialta agus lucht féachana na n-ardán éagsúil
Duine dearfach, go maith ag obair le foireann agus taithí chruthaithe ar fhoireann a threorú
Beidh taithí mhaith ag an té a cheapfar ar ríomhaireacht (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).
Tuiscint ar an lucht féachana
A bheith sásta freastal ar an láthair oibre sa gCeannáras de réir mar a oireann.
 
4pm Déardaoin an 29 Deireadh Fhómhair an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie.
 
Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.